යළිත් විවාහ මංගල උත්සව තහනම් වන ලකුණු

2063

නැවතත් මංගල උත්සව තහනම් කරනු ඇති බව ජනප්‍රිය ගායකයෙකු වන නලින් පෙරේරා පවසනවා.

ඒ අනුව ඔහු සඳහන් කළේ,තමන්ට අද (21) උදෑස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සහ යුද හමුදාපතිවරයා කතා කළ බවත් මේ වන විටත් විවාහ මංගල උත්සව සඳහා පනවා තිබූ 150 සීමාව ඉක්මවා පැවැත්වෙන බව සාක්ෂි සහිතව පෙන්වාදුන් බවයි.

නිසි ආකාරව පනවා ඇති ධාරිතාවට අනුව කටයුතු නොකරන්නේ නම් මාසක් ඇතුළත නැවත විවාහ මංගල උත්සව සීමා කිරීමට සිදු වන බව යුද හමුදාපතිවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.