යම් යම් සීමාවන් යටතේ ඉදිරි සතියේදී රට විවෘත වේවි – යුද හමුදාපති

445

යම් යම් සීමාවන් යටතේ ඉදිරි සතියේදී රට විවෘත කිරීමට හැකියාවක් ඇති බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා.

ඒ අනුව එම සීමාවන් සිකුරාදා දිනයේ දැනුම් දීමට හැකිවනු ඇති බවයි යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා විශ්වාසය පළ කෙළේ.