”යට ඇඳුම් ඕන කෙනෙකුට ඕන තරමක් සපයන්න සූදානම්” – ඇමති බන්දුල

372

ජනතාව රෙදිපිළි සැපයුම පිළිබඳව සැකයක් ඇති කරගත යුතු නැතැයි වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, ඇගළුම් ක්‍ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාවක් සඳහා එක් වෙමිනි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ආනයනය පාලනය කිරීම සඳහා ගත් තීන්දුව හේතුවෙන් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමක් හෝ නිෂ්පාදන ආනයන කිරීම සඳහා වන බදු ප්‍රතිශතය වැඩි කිරීමක් සිදු කර නොමැති බව වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.

අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේ, මේ වන විට මෙරට නිමි ඇඳුම් සියයට සියයක් ම (100%) සැපයුම් කිරීමටත්, ඕන ම ප්‍රමාණයකින් සිය නිෂ්පාදන නිකුත් කිරීමට මෙරට ඇඟළුම් ක්ෂේත්‍රය සූදානම් ව සිටින බවය.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසීය.

“ඕන ම කෙනෙකුට රෙදිපිළි ඇගළුම්, යට ඇඳුම්වල අවශ්‍යතාවක් තිබෙන කවුරුහරි ඉන්නවා නම් මම වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් වගකීම භාර ගන්නවා ඉල්ලන ඕන ප්‍රමාණයක් සපයන්න. අතිරික්ත තොග විශාල ප්‍රමාණයක් මෙතුමන් ළඟ මේ වෙලාවෙත් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට මේ තියන අපවාදය, මේ තියෙන වැරදි සහගත ප්‍රචාරණ නිසා අවශ්‍ය රෙදිපිළි ඇගළුම් කාටහරි ඕන නම් පවතින මිලටත් වඩා අඩු මිලට සැපයීම සඳහා ස.තො.ස. රාජ්‍ය ආයතන මගින් සපයන්නත් අලුත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන්න මං බලාපොරොත්තු වෙනවා.”