මෛත්‍රීපාල,රාජිත,කබීර්,ජෝන් සහ කිරිඇල්ල මගෙන් රස්සා ඉල්ලුවා – ඇවන්ගාඩ් හෙළිදරව්ව

302

සිය ආධාරකරුවන්ට ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමේ රැකියා ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන රාජිත සේනාරත්න,කබීර් හෂීම්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇතුළු පිරිසක් තමාට ලිපි යොමු කළ බව ඇවන්ට්ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා පවසනවා.

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇවන්ට්ගාඩ් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව සිටි බවත් ඔහු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සිටින අවධියේ තමාට ලිපියක් යොමු කරමින් ඔහුගේ අධාරකරුවන් පිරිසකට සිය සමාගමෙන් රැකියා අවස්ථා ලබා දේනනැයි ඉල්ලා සිටි බවත් සේනාධිපති මහතා පැවසුවා.

මීට අමතරව රාජිත සේනාරත්න, කබීර් හෂීම්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ ජෝන් අමරතුංග වැනි දේශපාලනඥයින් ද ඔවුන්ගේ හිතවතුන්ට සිය සමාගම යටතේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන ලෙස ලිඛිතව ඉල්ලා සිටි බව සේනාධිපති මහතා සඳහන් කළා.