“මේක තාම හිතාගන්න බැරි නපුරු හීනයක් සර්.මං දන්නවා සර් දිව්‍යලෝකේ ඇති.

1063

“දෙන්නම ගියා නිවන්සුව ලැබේවා,
පොඩි කෙල්ල විතරයි පව්!”

“තාම හීනයක් වගේ සර් මේ වුන දේ….
යළි උපදින කිසිම භවයක මෙවන් විපතක් සිදු නොවේවා!”

කොවිඩ් මරුවා මේ වෙනකොටත් විවිධ වෙස් ගෙන අප අතරම සැරිසරමින් ඉන්නවා.ඉතින් එවන් මොහොතක වෙනදටත් වඩා “පරිස්සමින් ඉන්න” කියන වචනය අපිට දිනපතාම ඇහෙන්න අරන්..

මුහුණු පොතට ඉදහිටක එබුණත්, නොදන්න නුපුරුදු මුහුණු,ඒ අතරත් දන්න අඳුනන මුහුණු…. සඳහටම මේ ලෝකේ දාලා ගිහින්.කොවිඩ් මරුවා හිත් පිත් නැතිවම ඔවුන්ගේ ජීවිත විනාශ කරලා දාලා…