“මෙරට කොරෝනා මර්ධන කටයුතු රජය සාර්ථකව ඉටු කරනවා”

165

මෙරට කොරෝනා මර්ධන කටයුතු රජය සාර්ථකව ඉටු කරමින් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අවධාරණය කරනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදි මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඇය කියා සිටියේ ඇතැම් පිරිස් රජයේ කොරෝනා මර්ධන වැඩපිළිවෙල පිළිබද එල්ල කරන චෝදනා අසත්‍ය බවයි.