මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට කොවිඩ් මරණ 10 000 ඉක්මවයි.

341

ඊයේ (04) දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිත මරණ‍ ‍189 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කරනවා.

මිය ගිය අය අතරට වයස අවුරුදු 30 ට අඩු පුද්ගලයින් එක් පුද්ගලයෙක්,වයස අවුරුදු 30 – 59 අතර පුද්ගලයින් 34 ක් සහ අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් 154 දෙනෙකු අයත්.

ඒ සමඟින් මෙර​ට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සංඛ්‍යාව 10,140 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.