මෙන්ඩිස්-දික්වැල්ල-ධනුෂ්ක වැරදි ‌2ක් පිළිගනී! සමාවත් ඉල්ලයි!

2549

එංගලන්ත සංචාරයේදී තමන් අතින් වැරදි දෙකක් සිදුවූ බව පිළිගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු උපනායක කුසල් මෙන්ඩිස්, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක යන ක්‍රීඩකයන් විසින් ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමු කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාව ඉල්ලීමටද එම ක්‍රීඩකයන් අදාළ ලිපිය හරහා පියවර ගෙන ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.