මිකී ආතර් නැවතත් පාකිස්තානයට

ByPasindu

Jan 1, 2023

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරු මිකී ආතර් නැවතත් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස එක්වීමට සූදානම් බව වාර්තා වෙයි.

ඔහු 2016 සිට 2019 දක්වා එම කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ අතර එම කාලයේදී පාකිස්තාන කණ්ඩායම චැම්පියන්ස් කුසලානය 2017 දී දිනාගත් අතර අංක එකේ T20 කණ්ඩායම බවටද පත්විය.

2019 දී ඔහුගේ ගිවිසුම දීර්ඝ නොකළ බැවින් ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස එක්වුණි.

ඒ වසර දෙකක් සඳහා ය. එම ගිවිසුම නිම වීමෙන් අනතුරුව මිකී ආතර් එංගලන්තයේ ඩර්බිෂයර් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස එක්වුණි.