මාස්ක් නිර්මාණය කිරිමට හැකි අපුරු යන්ත්‍රයක් සැදූ දක්ෂයා

178

නව නිර්මාණකරුවන් ගැන කතා කරන විට අපේ රටේ වාගේම ලෝකයේ සෑම රටකම පාහේ විවිධ ක්ෂේත්‍ර පදනම් කර ගනිමින් විවිධබ නව නිර්මාණ ශිල්පීන් බිහි වීම අපට දක්නට හැකි කරුණක්. ඒ අතරින් අපට විශේෂ වන්නේ අපේ රට තුළින් බිහි වන අති දක්ෂ නව නිර්මාණ ශිල්පිනන් වේ. මේ කියන්නට යන්නේ අපේ රටේ බිහි වු නව නිර්මාණ රැසකට හිමිකම් කියන නව නිර්මාණ ශිල්පියෙකුගේ වැදගත් නිර්මාණයක් පිළිබදවයි.

1

මොහු නමින් සංචන ක්‍රිෂ්මාල් වේ. මොහු මොහු දක්ෂ නව නිර්මාණ හිලිපයෙකු ලෙස හැදින්වුවහොත් එය නිවැරදි වේ. මාස්ක් කියන්නේ අද වන විට ලෝකයේ සියලුම ජනයාට අත්‍යාවශ්‍යම දේයකි. මාස්ක් පැළදීම අපේ රටේ වාගේම බොහෝ රටවල අනිවාර්ය වු නිසා මාස්ක් සදහා ඇති ඉල්ලුම අධික වීම නිසාත් මෙහි නිෂ්පාදන කටයුතු ඉතා සිඝ්‍ර ලෙස වර්ධන වී ඇත.

2

මේ නිසා අපේ රට තුළ වාගේම ලෝකයේ අනෙකුත් රට වලත් මේ මාස්ක් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරිමට අදාල ආයතන කටයුතු කොට ඇත. බොහෝ විට දියුණු රටවල් මේ මාස්ක් නිෂ්පාදනය සිදු කරනු ලබන්නේ යන්ත්‍ර සුත්‍ර භාවිතා කරමින් වේ. ඒ නිසා ශ්‍රමයත්, කාලයත් ඉතිරි කර ගනිමින් වඩි නිඵ‍ෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් සිදු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබි තිබෙනවා.

3

මේ අනුව අපේ රටේ දක්ෂ නව නිර්මාණකරුවෙකු වන සංචන ක්‍රිෂ්මාල් විසින් වර්ථමානයයේ අපේ රටේ ජනතාව උදෙසා අවශ්‍යම දේයක් වන මේ මාස්ක් නිෂ්පාදනය සදහා ඔහු විසින් මාසාක් නිපදවන්නට හැකි යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කරනු ලබනවා. සැබැවින්ම එය කාලීන වටිනාකමක් සහිත වැදගත් නිර්මාණයක් ලෙස අය‍ගය කළ යුතුම වේ. කාලීන වශයෙන් වැදගත් වන මෙවැනි නිර්මාණයන් සිදු කීරිම සැබැවින්ම අගය කළ යුතුම නිර්මාණයන් වේ.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

උපුටාගැනීම Made In Sri Lanka