මාර්ග දෙකක පෞද්ගලික බස් ධාවනයෙන් ඉවතට

508

බස් වර්ජනයේ නිරත බස් මාර්ගයන් මෙන්න
සංචරණ සීමා පනවා තිබූ කාලයේ බස් රථ ධාවනය නොකිරීම නිසා බස් රථ හිමියන්ගෙන් ගාස්තු අය කිරීමට බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ගෙන ඇති තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් මාර්ග දෙකක පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත්ව තිබේ.

මාර්ග අංක 138 හෝමාගම – පිටකොටුව සහ 174 කොට්ටාව – බොරැල්ල පෞද්ගලික බස් රථ මෙලෙස ධාවනයෙන් ඉවත් වර්ජනයේ නිරත වන බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසයි