මහ ජල ගැල්ම මැද දාඩිය දාගේන ජනතාවගේ දුක සැප බලන්න ගිය ඇමති රෝහිත.

182

පසුගිය දවස්වල පැවති මහ වර්ෂාව හේතුවෙන් සුපුරුදු පරිදි බුලත්සිංහල ආසනයේ මෝල්කාව, දියකඩුව, කුඩලිගම, පරගොඩ සහ වේරවත්ත යන ප්‍රදේශ වල ජනතාව ඉතාමත් දුෂ්කර තත්වයකට පත්ව සිටිනවා.

පසුගිය අවුරුදු වල මෙන්ම එම තත්වය ආරංචි වීමේන් අනතුරුව ආපදාවට ලක්ව සිටින ජනතාවගේ සුව දුක් සොයා බැලීම සදහා වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමති රෝහිත අබේගුණවර්ධන එම ප්‍රදේශයට ගිය බව ඔහු සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

විශේෂයෙන්ම පයට සෙරෙපු දෙකක්වත් නැතුව ඔහු එම නිරීක්ෂණ චාරිකාවේ යෙදී ඇති බවට ඡායාරූප මගින් නිරීක්ෂණය වේ.

ඇමති රෝහිතගේ ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහන් කොට තිබු දේ පහතින්,

“පැවති අයහපත් කාළගුණ තත්වයෙන් ඉතාමත් දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ජලගැල්මට ලක්ව පවතින බුලත්සිංහල ආසනයේ මෝල්කාව, දියකඩුව, කුඩලිගම, පරගොඩ සහ වේරවත්ත යන ප්‍රදේශ වල ආපදාවට ලක්ව සිටින ජනතාවගේ සුව දුක් සොයා බැලීම සදහා ජලගැල්මෙන් උද්ගතව පවතින ඉතාමත් දුෂකර තත්වය මධ්‍යයේම නිරීක්ෂණයක යෙදුනෙමි.

අද දින එම ප්‍රදේශ වල ජනතාව වෙත දිවා ආහාර පාර්සල් දහසක් සූදානම් කොටගෙන ලගා වීමට ඉතාමත් අපහසු ඉසව් වෙත පාරුවක් ආධාරයෙන් අදාල ආහර තොගය ප්‍රවාහනය කොට ඉන් අනතුරුව ජනතාවගේ නිවෙස් වෙතම ගොස් මා විසින් ඒවා ප්‍රධානය කරනු ලැබුවෙමි. තවදුරටත් ඔවුන් වෙත පවතින සියලු අවශ්‍යතා සොයා බලා ජනජීවිතය යථා තත්වයට පත් කිරීමට අවැසි කඩිනම් පියවර ගැනීමට අදාල රාජ්‍ය ආයතන වෙත හා අදාළ අංශ වෙත මා විසින් මේ වන විටත් අවැසි සියලු උපදෙස් ලබා දී ඇත.