මහින්ද 17 න්..සජිත් 20 න්..රනිල් 15න්..

491

මහ මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින්ගේ මනාප අංක ප්‍රසිද්ධියට පත් කොට තිබෙනවා.

ඒ මීට ටික වෙලාවකට පෙරයි.

ඒ අනුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය යටතේ තරඟ වදින අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිමි මනාප අංකය වන්නේ අංක 17 යි.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙවර තරඟ වදිනුයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් වන අතර ඔහුගේ මනාප අංකය 20 යි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනත් මැතිවරණ වලදී මෙන්ම මෙවරත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන අතර ඔහුට ලැබී ඇති මනාප අංකය අංක 15 යි.