මහින්ද අගමැතිකමෙන් අයින් වෙන්න තීන්දු කරලා? නාමල්ට අගමැතිකම දෙන දවසත් තීන්දු කරලද?

555

මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලත්,ඇතැම් වෙබ් අඩවිවලත් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරි කාලයේදී සිය තනතුරින් ඉවත් වී අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට අගමැති තනතුර බාර දීමට සූදානමින් සිටින බව වාර්තා කොට ඇතත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යය පුවතක් බව දැනගන්නට ඇත.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයා නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට ඩිජිටල් තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය පිරිනැමීම එහි එක් පියවරක් බවද එම මාධ්‍ය වාර්තා අනාවරණය කොට තිබිණ.

කෙසේවෙතත් අපට දැනගන්නට ඇති ආකාරයට මෙම පුවතද අසත්‍යයක් වන අතර අදාළ අමාත්‍ය ධූරය නාමල් හට පැවරීම සම්බන්ධයෙන් රාජපක්ෂ පවුල ඇතුළේ මාස 2ක් පුරා සාකච්ජා පැවැත්වී ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

එම සාකච්ජාවලට ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා මෙන්ම බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාද සහභාගී වී ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

මෙම සාකච්ජාවලදී අගමැතිවරයා නාමල්ට මීට වඩා වැඩි වගකීමක් ආණ්ඩුව ඇතුළේ ලබා දෙන ලෙසට කරනු ලැබ තිබූ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම නව අමාත්‍ය ධූරය නාමල්ට පැවරීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

මීට අමතරව අගමැතිවරයා ඉදිරියේදී තවත් වගකීමක් නාමල්ට පැවරීමට සැලසුම් කොට ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

ඒ,පොහොට්ටුවේ ඉහළ වගකීමක් නාමල්ට පැවරීමට අගමැතිවරයා සැලසුම් කර තිබීමය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී නාමල්ට අමාත්‍ය ධූරයේ වගකිම්වලට අමතරව පක්ෂයේ වැඩි වගකීමක් පැවරීමට අගමැතිවරයා සැලසුම් කොට ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.