මට ඇති එකම වාහනය විකුණා බෙහෙත් ගත්තා.මන්ත්‍රී වැටුපෙන් අඩක් කොවිඩි අරමුදලට දෙනවා

369

වනජීවී රැකවරණය,අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා සිය අගෝස්තු මස දීමනාවෙන් අඩක් කොවිඩ් අරමුදලට පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර ඇත.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ එම මුදල නුදුරු දිනයකදීම කොවිඩ් අරමුදලට බැර කරන බවටයි.

කොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ රජය මුහුණදී සිටින දුෂ්කරතාව සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගත් බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එමෙන්ම දරුණු වසංගතයක් පවතින මොහොතක වැටුප් ඉල්ලා උද්ඝෝෂණ කරන කණ්ඩායම් වලට කිසියම් පණිවුඩයක් ලබාදීමට තමන් මෙමගින් බලාපොරොත්තු වන බව ද විමලවීර දිසානායක මහතා සදහන් කළේය.

තමාටම කියා නිවෙසක් ඉඩමක් හෝ වෙන කිසිම දේපලක් නොමැති බවත්,තමන් අසනීප තත්ත්වයකින් පෙළෙන බැවින් එම අසනීප තත්වය සුව කර ගැනීම සඳහා එකම වාහනය ද විකුණා දැමීමට සිදු වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.