මගේ රටට මාව භාර ගන්න ඕනෑම කාලයක් නිරෝධායනය වෙන්නම් – නැවක සිරවූ ලාංකිකයෙක් ජනපති හා අගමැතිගෙන් ඉල්ලයි!

263

ලෝක සාවාරියක යෙදෙන MSC Magnifica නෞකාව 06 දා ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරායට සේන්දුවීමට නියමිත බවත් එහිදි තමාව ශ්‍රී ලංකාවට භාර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිතුවරයාගෙන් හා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින බවත් එම නෞකාවේ සේවය කරන එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා වන අනුර බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

noizetv