‘මං එනවා..’රනිල් පිලිගන්න සිරසෙන් දැවැන්ත කටවුට්..

290

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

ඒ පසුගිය මැතිවරණයෙන් එම පක්ෂයට හිමි වූ එකම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය වෙනුවෙනි.

ඔහු පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම පිළිගැනීම සිරස මාධ්‍ය ජාලය කොළඹ ප්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයක විශාල ප්‍රමාණයෙන් දැන්වීම් ඉදිකර තිබිණි.