භාග්‍යාගේ A/L විභාග ප්‍රතිඵල ඇවිත් – නැවතත් ප්‍රථිපල බලන්නැයි ඉල්ලා දානවලු..!

232

පසුගිය කාලය තුළ සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි ලෙස කතාබහකට ලක් වූ සිදුවීමක් වන සිංහරාජ මායිමේ පෞද්ගලික ඉඩමක වන සිදුවන සිදුවීමක් ගැන හෙළි කළ භාග්‍යා අබේරත්න සිසුවියගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබේ.

2020 වසරේ දී රත්නපුර,ගොඩකවෙල රාහුල ජාතික පාසලේ ගණිත අංශයෙන් භාග්‍යා අබේරත්න උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටියාය.

ඒ අනුව අප වෙත වාර්තා වූයේ භාග්‍යා ඇය ඉදිරිපත් වූ විෂයන් සඳහා සාමාන්‍ය සාමාර්ථ 03ක් (S සාමාර්ථ) තුනක් හිමිකරගෙන ඇති අතර ඇය උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් භාග්‍යා විසින් ඇයගේ විභාග ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කිරීමටද සුදානම් වන බවට කළ වැඩිදුර සොයා බැලීමකදී දැනගන්නට ලැබුණි.