බැසිල් ඉල්ලා සීනිගමදී දේව කන්නලව්වක් හා උද්ඝෝෂනයක්

568

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවට එන ලෙස ඉල්ලා දේව කන්නලව්වක් හා උද්ඝෝෂණයක් අද උදේ සීනිගමදී පවත්වා තිබෙන අතර දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී ෂම්මු ආරියවංශ මහතා සංවිධානය කළ මේ දේව කන්න ලව්ව හා උඝෝෂණයට රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාපති ටී.නිමල් රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සීනිගම කොට්ඨාස ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීරුවන් ප්‍රීතිකුමාර යන මහන්වරුන් ඇතුලු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් හා රත්ගම පොදු ජන පෙරමුණ පාක්ෂිකයින් පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී තිබෙනවා.

සීනිගම දේවාලයට පළමුවෙන් ගිය මේ පිරිස බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස පත්කිරීමට අදාළ බලධාරීන්ගේ සිත් පහල වේවා යයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔවුහු දේව කන්නලවුවක් පවත්වා තිබෙනවා.

කරන්දෙණිය සුසිල් ප්‍රියන්ත