බදුල්ලේ වෛද්‍යවරයෙකු පැය දෙකෙන් කළ දුර්ලභ කර්ණ සැත්කම

365

තරුණියකගේ පිටත කන් දෙකෙහි උපතින් ඇති වූ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තමාට ම අවේණික ක්‍රමයකට සැත්කමක් මගින් සාර්ථකව සකස් කිරීමට බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු සමත්ව තිබේ.

මෙම සැත්කම සිදු කර ඇත්තේ,එම රෝහලේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා ය.

අවුරුදු 22ක තරුණියකගේ පිටත කන් දෙකෙහි උපතින් ම ඇතිව තිබූ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් සඳහා ශල්‍යකර්මයක් කළ යුතුව තිබුණ ද එවන් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් පිළිබඳව මින් පෙර මෙරටින් හෝ කිසිඳු විදේශ රටකින් වාර්තා වී නොතිබූ බව කළ විමසීමකදී වෛද්‍ය ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

නමුත් එම අභියෝගය භාර ගෙන තමාට අවේණික වූ ක්‍රමයකට පැය 2ක් වැනි කාලයකදී සැත්කම සාර්ථකව නිම කිරීමට වෛද්‍යවරයා සමත්ව තිබේ