බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි ක්‍රිකට් උප සභාපති වෙන්න නාමයෝජනා දෙයි..!

194

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (එස්එල්සී) උප සභාපති ධුරය සඳහා තරඟ කිරීම සඳහා පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි විසින් නාමයෝජනා භාර දී තිබේ.

උතුරු පළාතේ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් නාමයෝජනා භාර දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති බව පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි තහවුරු කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉදිරි වසර දෙක සඳහා 2021 මැයි 20 වන දින නව නිලධරයන් තෝරා පත් කර ගනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මැතිවරණය පෙරවරු 10.30 සිට කොළඹ -07 හි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.