බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ රාජ්‍යය සහ පෞද්ගලික අංශ වල පිරිසකට PCR පරික්ෂණයට

93

බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ රාජ්‍යය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු හතලිස් දෙනෙකු අද (25) දින PCR පරික්ෂණයට ලක් කර තිබෙනවා.

බගවන්තලාව සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යයලයේ නිලධාරින් විසින් දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍යය සේවා අධ්‍යක්ෂක කාර්යයාලයේ වසංගත රෝග අංශයෙන් මෙම PCR පරික්ෂණය සිදු කළා.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍යය සේවා අධ්‍යක්ෂක කාර්යයාලය මගින් නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිත ස්ථාන කිහිපයකම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ වල සේවය කරන සේවක සේවිකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් PCR පරික්ෂණයට ලක් කර තිබෙනවා.