පේරාදණිය සරසවියට පේටන්ට් බලය හිමිවූ Respirone Nano AV99 වෛරස නසන මුහුණු ආවරණය වෙළෙඳපොළට

249

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ පළමු වරට නිෂ්පාදනය කර ලොවට හඳුන්වා දෙන ලද 100%ක් වෛරස නැසීමේ හැකියාවෙන් යුත් ලොව ප්‍රථම මුහුණු ආවරණය බෙදාහැරීමේ දේශීය නියෝජිතත්වය රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවට හිමිව තිබෙනවා.

මෙම මුහුණු ආවරණය නිෂ්පාදනය කිරීමේ පේටන්ට් බලපත්‍රය හිමි පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට හිමිව ඇති අතර ඉදිරියේදී මෙය ජාත්‍යන්තර වෙළෙදපොලට නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජයේ සහයෝගය ලබාදෙන බවට වෙළෙද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කර සිටියා