පියුමි හංසමාලි ම ත්ද්‍රව්‍ය ජා වාරමේ යයි චෝදනා…

346

නිරූපණ ශිල්පිණි පියුමි හංසමාලි ම#ත්ද්‍රව්‍ය ජා#වාරම්වලට සම්බන්ධ බව තමන් ඔප්පු කර පෙන්වන බව අපේ ජන බල පක්ෂය සංවිධායක ඩෑන් ප්‍රියසාද් මහතා සඳහන් කරයි.

පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් කිරීමෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.

නිරෝධායන නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් සාදයක් පැවැත්වූ කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි ඉල්ලමින් ඔහු විසින් මෙම පැමිණිල්ල කර තිබේ.

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් උපන් දින සාදයක් පැවැත්වීමෙන් පසු පියුමි හංසමාලි ඇතුළු පිරිසක් මේ වන විට නිරෝධායනය සදහා යොමු කර ඇත.