පියල් විජේතුංග මහතා යළි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු පුහුණුකරු ධුරයට

215

හිටපු දඟපන්දු පුහුණුකරු පියල් විජේතුංග මහතා යළිත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු පුහුණුකාර ධුරයට පත් කර ඇති බව වාර්තාවේ.

එළබෙන එංගලනත් සංචාරයේ සිට ඒ මහතා දඟපන්දු යැවීමේ පුහුනුකරු තනතුරේ වැඩ බාර ගැනීමට නියමිත අතර,මීට පෙරද කිහිප වරක් ඔහු ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු පුහුණුකාර ධූරයේ අකිල ධනංජය,අජන්ත මෙන්ඩිස්,රංගන හේරත්,දිල්රුවන් පෙරේරාව මෙහෙයවමින් කටයුතු කර තිඹිනි.