පැය 10 මෙහෙයුමකින් බේරුණ ජීවිතයක්….!

242

මාදුරුඔය Z-ඩී ප්‍රධාන ඇළට අද(13) අලූයම වැටුන වන අලියෙකු පැය දහයක මෙහෙයුමකින් පසු අරලගංවිල මැදගම ප්‍රදේශයෙන් ටයර් සහ කඹ ආධාරයෙන් ගොඩට ගෙන අලූත්වැව රක්ෂිතයට පලවා හැරිය බව වෙහෙරගල වනජිවි නිලධාරින් පවසයි.

අරලගංවිල වීරාන ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රධාන ඇළට වැටුන මෙම අලියා ජලයේ සැඩ පහරට කිලෝමිටර් 10 ක් පමණ දුරට ගසාගෙන ගොස් මැදගම ප්‍රදේශයේ පිහිටි විදුලි බලාගාරය අසල ඇති යකඩ සොරොව්ව ළඟින් එම අලියා ගොඩගත් බව වෙහෙරගල අඩවි සහකාර ආර්.ආර් ශාන්ත මහතා අප සමඟ කියා සිටියේය.

පොළොන්නරුව වනජිවි සහකාර අධ්‍යක්ෂ කිර්ති චන්ද්‍රරත්න මහතාගේ උපදෙස් අනුව පොළොන්නරුව සහ වෙහෙරගල වනජිවි නිලධාරින් එක්ව සිදුකල මෙම මෙහෙයුමෙන් ගොඩට ගත් වනඅලියාගේ වයස අවුරුදු 40 ක් පමණ වන බවත් උස අඩි 09 යකින් යුත් දරුණු අලියෙකු බවද මෙහෙයුමට එක්වු වනජිවි නිලධාරින් පැවසුහ.