පාසැල් නැවත විවෘත කිරීම ගැන ජනපතිගේ අවදානය

338

සිසුන් 100ට අඩු පාසල් 3,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ග්‍රාමීයව විහිදී පවතින බැවින් පළමුව එම පාසල් විවෘත කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සොයාබලන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පැවති කොවිඩ් මර්ධන කමිටුවේදී උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් නිර්දේශ ලබාදීම සඳහා සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික කමිටුවක් වෙත පැවරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබේ.

2020 සහ 2021 වසරවල පාසල් නොපැවැත්වීමෙන් ලක්ෂ 07කට ආසන්න දරුවන් පිරිසකට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයත් එවැනිම දරුවන් සංඛ්‍යාවකට පූර්ව ළමාවිය අධ්‍යාපනයත් අහිමිවීමෙන් සිදුවී ඇති බලපෑම මෙම සාකච්ඡාවේදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී තිබේ.

එමෙන්ම අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා නොගෙන පසුගාමිව සිටින පිරිස් වෙත කඩිනමින් එන්නත ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇත.