පාස්කු දිනයේ රට තුළ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

241

ශුද්ධ වූ සතිය තුළ සහ පාස්කු ඉරිදා දිනයේ රට තුළ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තර කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පියවරගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ට විශේෂිත උපදෙස් නිකුත්කර ඇති අතර එම කාලසීමාව තුළ දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්,රට තුළ ආරක්ෂක විධිවිධාන තවදුරටත් තර කරන ලෙසත් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

එමෙන්ම මේ වනවිටත් ආරක්ෂක අංශ දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවන අතර ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සමඟ සබඳතාවයෙන් යුතුව ත්‍රිවිධ හමුදාවට සියලු ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදවන ලෙස උපදෙස් ලබාදී ඇති බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් ය.

අ න්තවාදය,ප්‍ රචණ්ඩත්වය හෝ භී ෂණය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙස සහ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව තොරතුරු ඇත්නම් වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දේවස්ථාන විසින් පත්කළ සෝදිසි කමිටු ඇතුළු බැතිමතුන්ගෙන් සහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය දැනුම්දෙයි.

2019 වසරේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍ර ස්ත ප්‍ර හාරයට ලක්වූවන් සිහිකරමින් හෙට (04) දිනය තුළ මෙවර පාස්කු ඉරිදා දිනය සැමරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.