පාසල් කටයුතු ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්

4284

10,11,12,13 ශ්‍රේණිවල පාසල් කාලය ලබන සැප්තැම්බර් මස 2වනදා (බදාදා) සිට උදෑසන 7.30 සිට පස්වරු 1.30 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, සියලු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්,පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්,පළාත් පාලන සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, පරිවේණාධිපතිවරුන් සහ සියලු පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව,පාසල්වල 10, 11, 12 සහ 13 ශ්‍රේණි සඳහා අගෝස්තු මාසය අවසන් වන තෙක් පමණක් පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 3.30 දක්වා අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරණු ලැබේ.