ආරම්භක පිතිකරු අතුල සමරසේකර උපුල් තරංගට සිදුවන අසාධාරණය වෙනුවෙන් කට අරියි.

646

උපුල් මලේ උඹ ඕවට හිත වට්ටගන්න එපා බං උඹ දක්සය ආයෙ ඒකෙ දෙකක් නෑ ,එක පාරක් මමත් උඹ වගේම ඕපන් කරල සීයක් ගැහුව , 260ට ගානෙන් 140ලිස් ගානක්ම මගේ  අනෙක් දහ දෙනාම 120සි ගානයි  ඕං ඊළඟ එකේ  මාත් උඹ වගේම බංකුවෙ  ඒ බංකුත් බං ලෑලි බංකු  අද කාලෙ වගෙ කුෂන් නෑ  දවස් හතර ඉන්න කොට පස්ස හතරැස්  දවස් දෙකක් යනව  ඒක ආයෙ රවුං කරගන්න  බංකුවෙ තියල තියල  ඕපන් කරල සීයක් ගහපු එකා  ඕං ඊළඟ ටෙස්ට් මැච් එකේ   ම්මර හත ඇරිය

බෝලර්ලටත් පස්සෙ  ඊට පස්සෙ ඕං ඊළඟ එකේ ආයෙ බංකුවෙ  හරියට ඊසිජී මැෂිමෙ තුඩ  උඩ පහල යනව වගෙ  ඔහොම තමයි බං  අපේ හැම බඩ කඩුත්තුවක්ම  හරි එකා හරි තැන නෑ  බොට අඩුම ගානෙ ගම ගියාම අතුරෙ ගොහිං  රා මුට්ටියක්වත් පෙරාගෙන විකුන ගතෑකි

යකෝ මට නගින්න  ඇටි කෙහෙල් ගහක්වත් තිබුනෙ නෑ  උඹ නාඩා හිටහං මට වගේම බොටත් කලක් යයි නෙව

අතුල සමරසේකර