පසුගිය මාසයේ පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ ආදායම රුපියල් මිලියන 13 ක්

233

පසුගිය මාසයේ පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ ආදායම රුපියල් මිලියන 13ක් බව සත්වෝද්‍යාන අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ශර්මිලා රාජපක්ෂ මහත්මිය අද (6) ප්‍රකාශ කළා.

අධ්‍යක්ෂකවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කලේ පසුගිය අගෝස්තු 31 දා පින්නවල අලි සංරක්ෂණාගාරයේ පලමු වතාවට උපත ලද නිවුන් අලි පැටවුන් දෙදෙනා මා ඔයේ දිය නෑම සඳහා ඔයට දැමීම ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ මාධ්‍යවේදීන් වෙත අදහස් දක්වමින් .

සුරංගි නැමති කෙනර හා පණ්ඩුල නැමති අලියාට දාව මෙම නිවුන් පැටවුන් උපත ලබා තිබෙනවා.

එමෙන්ම මෙම හුරතල් නිවුන් පැටවුන් නැරඹීම සඳහා මේ වනවිට දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් පවතින බවත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කරමින් දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට පින්නවල නැරඹීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇති බවත් ඇය සඳහන් කළා.