නිකවැරටියේ ඡන්දය නැවත තියන්න – සමගි ජන බලවේගය ඉල්ලයි.

442

නිකවැරටිය ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දෙකකට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ  200කට අධික පිරිසක් ඇතුළු වූ බව පවසමින් සමගී ජනබලවේගය චෝදනා එල්ල කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මෙලස සිදුවූ ඇතුළුවීමට එරෙහිව නිසි පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

නැතිනම් අදාළ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඡන්දය නැවත පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලෙස ඔවුන් නිවේදනය මගින් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා.