නාවුක හමුදා සෙබළුන් ගෙන්වා ගන්නැයි කාර්යමණ්ඩලවල ඉල්ලීම නිසාම පිරිසක් IDH ගෙන්වා ගනී..!

238

නාවුක හමුදාව ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාව සම්බන්ධයෙන් තම රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය තුළ විශාල ලෙංගතුකමක් ඇති වී තිබෙන බව අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා සඳහන් කරයි.

නාවුක සෙබලුන්ට වූ සිදුවීම ආරංචි වූ සැණින් රෝහල් කාර්යමණ්ඩලයේ පිරිස් තමන් මුණ ගැසී සෙබලුන් තම රෝහලට ගෙන්වා ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් කල බව ඔහු පැවසීය.

නාවික හමුදා සෙබළුන් තිස් ගනනක් තම රෝහලට එනිසා ගෙන්වා ගත් බව ද ඔහු සදහන් කළේය.

නාවික හමුදාව විසින් ඉදිකරන ලද රෝගී ප්‍රතිකාර ගොඩනැගිල්ලක් එම රෝහලේ දී විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.