නාමල්-මහේල-සංගා ක්‍රිකට් කණපිට පෙරළන්න දැඩි තීන්දු 5ක් ගනී

2165

බිංදුවටම වැටී ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යළි
ගොඩනැගීම සදහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහේල ජයවර්ධන,කුමාර් සංගක්කාර ඇතුළු කණ්ඩායම මේ වනවිට තීන්දු තීරණ රැසක් ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව නව ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවක් පත් කිරීම, තරගකාරී අභ්‍යන්තර හා පළාත් තරඟාවලියක් පැවැත්වීම,විනය හා ශාරිරික යෝග්‍යතාවයට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීම,දක්ෂතා පදනම් කරගෙන ක්‍රීඩකයින් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් ගත කිරීම සහ ප්‍රධාන පුහුණුකරුගේ සහායට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හා උපදේශකවරයෙක් පත් කිරිමට මෙහිදී තීරණය වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානීන්,ප්‍රධාන පුහුණුකරු,ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ නිලධාරීන්, අමාත්‍යංශ නිලධාරින් හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මෙම සාකච්ජාවට සහභාගී වී තිබේ.