නව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයෙක් පත් කෙරේ

542

නව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් අධිකාරී නීතීඥ නිහාල් තල්දූව පොලිස්පතිවරයා විසින් පත්කර ඇති බව වත්මන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ පවසනවා.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ අවස්ථා හතරකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධූරයේ කටයුතු කරනු ලැබුවා.