නව පාසල් වාරය සඳහා පාසල් ආරම්භය මාර්තු 15 වැනිදා

333

නව පාසල් වාරය සඳහා පාසල් ආරම්භයේ වෙනසක් සිදු නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සැලසුම් කල පරිදි මාර්තු 15 වනදා බස්නාහිර හැර සියලු පලාත්වල පාසල් ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යංශ මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කළා.

බස්නාහිර පාසල් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව දින දෙකක් ඇතුලත සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ලබා දෙන ලෙසට අමාත්‍යවරයා විසින් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට දැනුවත් කල බවත් ඒ ඔස්සේ බස්නාහිර පළාත් පාසල් ආරම්භ කෙරෙන දිනය තීරණය කරන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.