දොඩන්දූව එන්නත් සිද්ධියේ සමාජ මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ දුන් පුද්ගලයාගෙන් පොලීසිය ප්‍රශ්න කරයි

171

දොඩන්දූව – රෝහණ බාලිකා විද්‍යාලයේ පැවති එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහනේ දී ඇති වූ අර්බුදකාරී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් ලබාදුන් පුද්ගලයාගෙන් පොලීසිය ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය සිදු කළ දැනුම් දීමකට අනුව අද දින ඔහු ගාල්ල පොලීසියට පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබා දුන් බවයි හිරු වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.

පසුගිය 27 වන දා හික්කඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය විසින් දොඩන්දූව රෝහණ බාලිකා විද්‍යාලයේ දී සයිනොෆාම් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාදීම සිදුකළා.

කෙසේ වෙතත්,එහි දී හික්කඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ජනතාවට අමතර ව රත්ගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ජනතාව එම ස්ථානයට පැමිණීමත් සමඟ කිසියම් උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගත් අතර,ඊට අදාළව යි මෙම පුද්ගලයා සමාජ මාධ්‍යයට සිද්ධිය පිළිබදව විවේචනාත්මකව ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබුණේ.