දෛනික කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව නැවතත් 150 ඉක්මවයි – ඊයේ මරණ 155 ක්

223

ඊයේ (12) දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිත මරණ‍ 155 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා තහවුරු කරනවා.

මිය ගිය අය අතරට වයස අවුරුදු 30ට අඩු පුද්ගලයින් 03ක්,වයස අවුරුදු 30 – 59 අතර පුද්ගලයින් 41 ක් සහ අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් 111 දෙනෙකු අයත්.

ඒ සමඟින් මෙර​ට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සංඛ්‍යාව 5,775 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.