දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ මෙරටදී නිෂ්පාදනයට දේශීය ආයෝජකයින් උනන්දුවෙන්

520

මෙරට ප‍්‍රවාහන ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීම,සිය අමාත්‍යාංශයට පැවරෙන ප‍්‍රධානතම කාර්යය බව වාහන නියාමනය,බස්රථ ප‍්‍රවාහන සේවා,දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම පවසනවා.

එම අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ කළ කරුණු විමසීමකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම මෙම අදහස් පළ කළා.

දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ මෙරටදී නිෂ්පාදනය සඳහා දේශීය ආයෝජකයින් කිහිපදෙනෙකුම උනන්දුවෙන් සිිටින බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම මෙහිදී කියා සිටියා.