දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක විදුලිය බිද වැටීමක්.

188

අධික වැසි සහ තද සුළං හේතුවෙන් විදුලි රැහැන් මතට ගස් කඩා වැටීම නිසා ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලිය බිඳවැටී තිබෙනවා.

අදාළ ප්‍රදේශවලට කඩිනමින් විදුලි සැපයුම යථා තත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරා.

මෙලෙස විදුලිය විසන්ධිවී ඇත්තේ රත්නපුර, කිරිඇල්ල, මතුගම, පාදුක්ක, හෝමාගම, අවිස්සාවේල්ල, පයාගල සහ නුවරඑළිය ප්‍රදේශවලයි.

එමෙන්ම පුත්තලම ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය දැඩි සුළඟකින් නිවාස 50 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට හානි සිදුව තිබෙනවා.