දිවුලපිටියේ සිට මොණරාගලට පැමිණි කාන්තාවකට කොරෝනා බවට තහවුරු වෙයි

937

දිවුලපිටියේ කොරෝනා කත සමඟ සිට මොණරාගලට පැමිණි කාන්තාවකට කොරෝනා වැලදී වී ඇති බවට ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්‍යාලය සඳහන් කරනවා.

මොණරාගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්‍යාලය සදහන් කලේ මේ වන විට මොණරාගල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන ඇයගේ PCR පරීක්ෂණයේ ප්‍රථිපල අද පස්වරුවේ ලැබුණු බවයි
Citizen