මන්ත්‍රීවරුන් 26 ක් පරාදයි.පරාජිත ලැයිස්තුව මෙන්න

615

පසුගිය පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කල මන්ත්‍රීවරුන් 26 දෙනෙකුම පරාජයට පත් වී තිබේ.

එම ලැයිස්තුව පහතින්

1.රාජිත සේනාරත්න
2.චතුර සේනාරත්න
3.විජිත් විජයමුණි සොයිසා
4.සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
5.නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න
6.ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
7.වජිර අබේවර්ධන
8.නලින්ද ජයතිස්ස
9.පාලිත තෙවරප්පෙරුම
10.සුසන්ත පුංචිනිළමේ
11.නවීන් දිසානායක
12. රවී කරුණානායක
13. රනිල් වික්‍රමසිංහ
14. දයා ගමගේ
15. අකිල විරාජ්
16. අශෝක අබේසිංහ
17. J.C අලවතුගොඩ
18. පාලිත රංගේ බණ්ඩාර
19. බිමල් රත්නායක
20.මනෝජ් සිරිසේන – මාතර
21. හිරුනික ප්‍රේමචන්ද්‍ර
22. අර්ජුන රණතුංග
23. රුවන් විජේවර්ධන
24. AHM ෆවුසි
25. කරුණාරත්න පරණවිතාන
26. තලතා අතුකෝරළ