දසුන් ශානකට දැවැන්ත වගකීමක් ලබා දෙයි.

764

නව් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එක්දින හා විස්සයි විස්ස නායකත්වය දසුන් ශානක හිමිව තිබෙනවා.

ඒ කුසල් ජනිත් පෙරේරාගෙන් පසුවයි.තරඟාවලිය දෙකක් සදහා නායකත්වය දු කුසල් ශ්‍රී ලංකා නායකත්වයට පත් වුවේ බංග්ලාදේශ සස්චාරය අරම්භයෙදියි.

මිට පෙර විස්සයි විස්ස තරඟ තුනක් සදහ නායකත්වය ලබා දී තිබෙන දසුන් ශානක.එවක් ලොක අංක එකෙ විස්සයි විස්ස කණ්ඩායම වු පාකිස්තානය 3 -0 ලෙස පරාජය කරමින් ඉහළ දක්ශතා දැක් වු ක්‍රිඩකයෙකි.

ඒ වගේම ඔහු දබුල්ල වයිකින්ස් පිළේ නායකයාද වනවා.