දඩයක්කරුවන්ගේ වෙඩි තැබීමකින් වනජීවි නිලධාරියෙක් සමුගනී..!

159

ගල් ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය තුලදී දඩයම්කරුවන් පිරිසකගේ වෙ. ප්‍රහාරයට ලක් වී වන ජීවී නිලධාරිවරයෙකු ම. පත් වී තිබෙනවා.

දඩයක්කරුවන් පිරිස මෙම වෙඩි තබා ඇත්තේ හදිසි වැටලීමක් සිදු කරන අවස්ථාවකදීයි.