තිසර සමගින් ප්‍රසන්න PSL තරගාවලියට. චන්දිමාල් හා දික්වැල්ලට PSL වරම් අහිමිවෙයි.

441

පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියෙන් ඉවත්වූ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවට ආදේශක ක්‍රීඩකයන් එක් කිරීම සඳහා පැවැති ක්‍රීඩක වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු වන තිසර පෙරේරා සමගින් සීකුගේ ප්‍රසන්න පිළිවෙලින් කරච්චි කිංග්ස් කණ්ඩායම හා ලාහෝර් ක්වලන්ඩාර්ස් කණ්ඩායම විසින් මිළදී ගෙන ඇත.

විදෙස් ක්‍රීඩකයන් 134 දෙනෙකු මෙම ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සදහා එක්ව සිටි අතර ඒ අතරින් මාර්ටින් ගප්ටිල්,නජිබුල්ලා සධ්‍රාන්,ලිටන් දාස් සමගින් තිසර පෙරේරා කරච්චි කිංග්ස් කණ්ඩායම විසින් මිළටගෙන ඇත.

සීකුගේ ප්‍රසන්න ක්‍රීඩා කරන ලාහෝර් ක්වලන්ඩාර්ස් කණ්ඩායම විසින් ශකීබ් අල් හසන්,ජේම්ස් ෆ්ලෝක්නර් ,ජෝයි බර්න්ස්,කැලම් ෆර්ගසන් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතය.