තවමත් රට නැවත විවෘත කළ හැකි තත්ත්වයක නැහැ – නවසීලන්තය විවෘත කිරීම 2022 වෙන ළකුණු..?

317

කොවිඩ් හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ වසා දැමූ සිය දේශසීමා අදියර වශයෙන් නැවත විවෘත කිරීමේ කොටසක් ලෙස ලබන වසර මුල සිට අඩු අවදානම් සහිත රටවල එන්නත් ලබා ඇති සංචාරකයන් සඳහා නිරෝධායනයකින් තොරව ඇතුළුවීමට නවසීලන්තය සැලසුම් කරන බව අගමැතිනී ජසින්ඩා ආර්ඩෙන් පැවසීය.

2022 පළමු වැනි කාර්තුවේ සිට නිරෝධායනයකින් තොරව ගමන් කිරීම සඳහා රජය නව තනි පුද්ගල අවදානම් මත පදනම් වූ ආකෘතියකට යන බවත්,එමගින් අඩු,මධ්‍යම හා ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රවේශ මාර්ග රට තුළ ස්ථාපිත කරන බව ඇය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් එහිදී අඩු අවදානම් සහිත රටවල එන්නත් කර ඇති සංචාරකයින්ට නිරෝධායනයකින් තොරව ගමන් කළ හැකි අතර,මධ්‍යම හා ඉහළ අවදානම් සහිත රටවලින් එන අයට ස්වයං හුදකලා වීමේ සිට දින 14ක නිරෝධායනය තුළ ගත කිරීම දක්වා වූ නිරෝධායන පියවරයන්හි එකතුවක් සම්පූර්ණ කළ යුතු බවද සඳහන් වේ.

“අපි තවමත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත විවෘත කළ හැකි තත්ත්වයක නැහැ.” නවසීලන්ත වැසියන් නැවත ලෝකයට සම්බන්ධ කර ගැනීම පිළිබඳව පැවති සාකච්ඡාවකදී අගමැතිනිය පැවසුවාය. “අප විවෘත කිරීමකට යනවිට ඉතාම පරිස්සමින්,දැඩි විමසිල්ලෙන් එය කළ යුතුයි. ‍මොකද අපට හැකි තරම් විශ්වාසයෙන් යුතුව ගමන් කිරීමට අවකාශය තිබිය යුතුයි.”

දැඩි උපායමාර්ග සමග කොවිඩ් දේශීය සම්ප්‍රේෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීම හේතුවෙන් ගෝලීය ප්‍රශංසාව නවසීලන්ත අගමැතිනිය දැනටමත් දිනාගෙන තිබේ.

– නරේන් විශ්වජීත්