තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට උදෑසන 5 සිට හුදෙකලා කෙරේ

261

කොළඹ සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්වල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 8ක් හෙට උදෑසන 5 සිට හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ නිවන්තිඩිය සහ මාම්පේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හුදෙකලා කෙරෙනු ඇති.

ඊට අමතරව මහරගම පොලිස් වසමේ ඇරැව්වල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද හුදෙකලා කෙරෙනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හබරාදුව පොලිස් වසමට අයත් කොග්ගල 1,කොග්ගල 2,මීගහගොඩ,මාලියබඩ සහ පියදිගම බටහිර යන ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ ද හෙට උදෑසන 5 සිට හුදෙකලා කෙරෙනවා.