තවත් කෝවිඩ් ආසාදිතයින් 280ක්

344

කොවිඩ් 19 ආසාදනය වූ තවත් ආසාදිතයන් 280ක් වාර්තා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුලින් 15ක්,පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළින් හා දිවුලපිටි‍යෙන් ආසාදිතයන් 265ක් වාර්තා වී තිබේ.