තමන්ගෙ තරුණම වයසේදි අවුරුදු 24 ක ට හිර දඬුවමක් ලැබුණොත් ඔයාට මොනවා හිතෙයිද …..?

604

Cameron Herrin 2045 වෙනකන් හිරේට නියම වෙච්ච හේතුව තමයි නේවාසික ප්‍රදේශයක කාර් රේස් එකක් පදින්න ගිහිල්ලා තරුණ මවකුත් එක්ක ඇගේ එක් අවුරුදු වියති දරුවා හප්පා මරා දැමීම..

ජීවත් වෙන්න ආසාවෙන් හිටපු ජිවිත දෙකක් නැති කරලා දාලා පොහොසත් කැමරන් අවුරුදු 24 ක ට හිරේට නියම වෙනවා තීන්දු ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේ ඔහුගේ ඇස් දෙක මුහුණු ආවරණයෙන් වැසුණ මුහුණෙහි පුදුමාකාර විදිහට පෙන්නුම් කරනවා.

ගොඩක් අය කියන්නෙ කැමරන් හැරිසන් ට තව අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන කියලා.ඔව් ඔහුට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන ඒත් ඔහු විසින් නැති කරපු ජීවිත දෙක ඔවුන් ආයේ කවදාවත් එන්නේ නැහැ.