“ඩෙල්ටා” වෛරසයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ගැලවීමට ඉඩක් නෑ !

420

අද ලෝකය පුරා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යමින් පවතින “ඩෙල්ටා” වෛරසයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ගැලවීමට ඉඩක් නැති බව ඖෂධ නිෂ්පාදන,සැපයීම් හා නියාමන රාජ්‍ය ඇමැති මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා.

පවතින තත්ත්වය යටතේ ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා “ඩෙල්ටා” ප්‍රභේදය පැතිර යෑමේ අවදානමක් පවතින බවද මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කරනවා.

ලෝකය පුරා විටින් විට පැතිර ගිය කොවිඩ් වෛරස ප්‍රභේද සියල්ලම ශ්‍රී ලංකාවේද පැතිරුණ බව පෙන්වා දෙන රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා,තවත් නව ප්‍රභේද ඉදිරියේදී ඇති වුවහොත්,අපි එම ප්‍රභේදවලට මුහුණදීමට සූදානම්ව සිටින බවද පවසනවා.

මේ වන විට පවතින ප්‍රභේදයට මුහුණදී වෛරසය පැතිරයෑමට ඉඩ නොදී ජනතාව රැකගෙන සිටින බව සඳහන් කළ මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ඉදිරියේදී ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට මුහුණදීමට අපි සූදානම්ව සිටිය යුතු බවද සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම වෛරසය සමාජය පුරා පැතිරයෑම වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත්,එම අභියෝගයට මුහුණදීමට රජයක් හැටියට අපි සූදානම් බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පවසනවා